Với các khoá học ngắn hạn, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy giảm giá 10 – 20% trong một khoảng thời gian nào đó nhằm push sale – buộc bạn phải có hành động mua hàng ngay. Học bổng du học cũng vậy.

Chào các anh chị phụ huynh và các bạn, mình là Ngân và trong video này Ngân muốn chia sẻ thông tin về hệ thống giáo dục Singapore cũng như phân biệt các kỳ thi phổ biến dành cho các bé để phụ huynh có kế hoạch chuẩn bị phù hợp.