Làm Content Website thì phải đặt người đọc (chứ không phải của Google) lên hàng đầu. Đó mới là thứ giúp ta bán được hàng trong tương lai.